Consilier, clasa I, grad profesional superior – Inspectoratul Teritorial de Muncă PrahovaConsilier, clasa I, grad profesional superior

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova

25 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, cu sediul în Ploieşti, Bd. Independenţei nr. 12, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică – Compartimentul Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă.
  • respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: informatică/calculatoare şi tehnologia tnfomiaţiei/cibemetică, statistică şi informatică economică sau iti una dintre specializările matematicâ-informatică/automaticâ informatică aplicată;
  • cunoştinţe teoretice solide în domeniul tehnologiei informaţiei (necesitate şi nivel): – nivel avansat – diplomă/certificat/atestat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 noiembrie 2018, data limitî pentru depunerea dosarelor;
  • 28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0244.510.372.

Apply for this Job