Consilier, clasa I, grad profesional superior – Inspectoratul Teritorial de Muncă IaşiConsilier, clasa I, grad profesional superior

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

14 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior din cadrul compartimentului Comunicare şi Relaţii cu Publicul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică şi ştiinţe politice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator nivel mediu dovedite prin deţiaerea unui certificaf atestat/diplomă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 ianaurie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 15 ianuarie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
  • 17 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Muncă Iaşi, str. Moara de Foc nr. 31, camera 103, telefon: 0232/257.100, interior 143.

Apply for this Job