Consilier, clasa I, grad profesional superior – Primăria Municipiului Târgoviște, Județul DâmbovițaConsilier, clasa I, grad profesional superior

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița

1 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște, Compartiment Informatic, Verificare și Valorificare Date.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental, stabilit conform H.G. nr. 692/2018: științe inginerești;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • competențe în domeniul tehnologiei informației: Microsoft Office – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 14 martie 2019, ora 09.00 – proba suplimentară pentru testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei;
  • 14 martie 2019, ora 12.00 – proba scrisă;
  • 18 martie 2019, ora 14.00 – proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, telefon 0245/611.222, interior 117, e-mail resurseumane.primariatgv@gmail.com.

Apply for this Job