Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean AlbaConsilier, clasa I, grad profesional asistent

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Centrului Local Câmpeni, consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Centrului Local Zlatna.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniul fundamental ştiinţe inginereşti/ domeniul fundamental ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -1 an;
  • cunoştinţe operare calculator nivel mediu, dovedite cu certificat/diplomă de atestare, inclusiv foaia matricolă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 noiembrie 2018, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 noiembrie 2018, ora 10:00 – proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul APIA Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Moţilor nr. 112, telefon 0258/830.650.

Apply for this Job