Consilier, clasa I (4 posturi) – Departamentul pentru Lupta Antifraudă - D.L.A.F, BucureștiConsilier, clasa I (4 posturi)

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – D.L.A.F, București

21 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Departamentul pentru Lupta Antifraudă – D.L.A.F. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:

 • trei funcții publice cu statut special vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Direcției control;
 • o funcție publică cu statut special vacantă de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Direcției control.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • pentru cele trei funcții publice cu statut special vacante de consilier debutant în cadrul Direcției control.
 • Condiții generale:
  • să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188’1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2. cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice:
  • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridicc/științe economice:
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este necesară;
  • limbi străine: engleză/franceză/germană – nivel mediu (citit, scris, vorbit) dovedit cu certificat de competență lingvistică nivel B1, conform Cadrului Comun European de Referință;
 • pentru funcția publică cu statut special vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Direcției control.
 • Condiții generale:
  • să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu modificâr le și completările ulterioare.
 • Condiții specifice:
  • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniul științe juridice/științe economice;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani;
  • limbi străine: engleză/franceză/germană – nivel mediu (citit, scris, vorbit) dovedit cu certificai de competență lingvistică nivel Bl, conform Cadrului Comun European de Referință.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • ,2 martie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Departamentul pentru Lupta Antifraudă – D.L.A.F, București, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, telefon 021.3118948.

Apply for this Job