Consilier, auditor (10 posturi) – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană VasluiConsilier, auditor (10 posturi)

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice, de execuție, vacante după cum urmează:

1. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională. Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: agronomie, horticultura, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, zootehnie:
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

2. Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională. Compartimentul asistenţă tehnică zonală şi RICA – 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;
condiţiile generale, prevăzute de art. 34 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

3. Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională, Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte – 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice;
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

4. Consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

5. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională, Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate – 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;
condiţiile generale, prevăzute de art, 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

6. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională, Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură -1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în Ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

7. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă (temporar vacant) -1 post pe perioadă determinată (decembrie 2020) cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

8. Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului resurse umane, financiar-contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice – 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, domeniile de studii: Contabilitate, Economie, Finanţe, Management;
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

9. Auditor, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului audit intern – 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, domeniile de studii: Contabilitate, Economie, Finanţe, Management;
condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 modificată şi completată;
vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

10. Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională, Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate – 1 post pe perioadă nedeterminată cu următoarele condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniile de studii: Agronomie, Horticultura. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 31 iulie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 16 august 2017, ora 10.30: proba scrisă;
  • 18 august 2017, ora 10.30: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Vaslui, din Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1, telefon 0235311802, int. 19.

Apply for this Job