Consilier, auditor (9 posturi) – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale ProtejateConsilier, auditor (9 posturi)

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

• 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relaţii Publice şi Comunicare.
• 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public intern.
• 2 posturi de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Administrare Arii Naturale Protejate.
• 5 posturi de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Management al Ariilor Naturale Protejate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relaţii Publice şi Comunicare. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalentă, în domeniul ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte,
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – 9 ani.

• 1 post de auditor, clasa 1, grad profesional superior din cadrul Compartimentul ui Audit Public intern. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare tle licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative sau ştiinţe economice,
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani.

• 2 posturi de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Administrare Arii Naturale Protejate. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţele naturii;
vechime în specialitatea studiilor absolvite – 9 ani.

• 5 posturi de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului de Management al Ariilor Naturale Protejate. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţele pământului şi atmosferei sau ştiinţe sociale.
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Mediului, Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sector 5.
Condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare, bibliografia, orele de desfăşurare ale concursurilor precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei organizatoare şi pe site-ul www.mmediu.ro.
Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 021/ 408.95.34/ int. 9534.

Apply for this Job