Consilier asistent – Sectorul 1 al Municipiului BucureştiConsilier asistent

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Transcrieri Certificate înregistrate la Autoritățile Administrative Locale din Străinătate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției minimum 1 an;
  • să dețină certificat/ diplomă de absolvire pentru curs de perfecționare în domeniul proiectelor;
  • să dețină certificat/ diplomă de absolvire pentru curs de perfecționare în domeniul administrației publice;
  • cunoașterea limbii franceze (citit, scris și vorbit) – nivel mediu, dovedită pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • cunoașterea limbii engleze (citit, scris și vorbit) – nivel mediu, testare prin organizarea unei probe suplimentare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019, ora 10:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 19 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 18 februarie 2019, ora 10:00: proba practică;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relații suplimentare se pot obține la secretarul comisiei de concurs, doamna Irimescu Diana, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Resurse Umane și Organizare, tel. 021.319.10.13, int. 211, tel. fax 021.260.25.75 și adresă e-mail diana.irimescu@primarias1.ro.

Apply for this Job