Consilier asistent – Primăria Orașului Bragadiru, Județul IlfovConsilier asistent

Primăria Orașului Bragadiru, Județul Ilfov

7 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Orașului Bragadiru, Județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa L grad profesional asistent – Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Compartimentul Publicitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • specializare/perfecționare în domeniul administrației publice locale, dovedita cu documente emise în condițiile legii/diplomă, certificat);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 18 aprilie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Bragadiru din șos. Alexandriei nr. 249, Județul Ilfov, telefon 021/448.07.95.

Apply for this Job