Consilier asistent – Primăria Municipiului Târgoviște, Județul DâmbovițaConsilier asistent

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița

10 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziţii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în următoarele domenii: domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti/domeniul fundamental – ştiinţe sociale, ramurile de ştiinţă: ştiinţe juridice/ştiinţe administrative/ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei Microsoft Oftice – Word, Excel – cunoştinţe de baza.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 ianuarie 2019, ora 09.00 – proba suplimentară pentru testarea competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei;
  • 15 ianuarie 2019, ora 12.00 – proba scrisă;
  • 17 ianuarie 2019, ora 14.00 – proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, telefon 0245/611.222, interior 117, e-mail resurseumane.primariatgv@gmail.com.

Apply for this Job