Consilier asistent – Primăria Municipiului TârgovișteConsilier asistent

Primăria Municipiului Târgoviște

4 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urmărirea şi executarea silită a obligaţiilor fiscale al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (conform H.G. nr. 140/2017) ştiinţe sociale – domeniul de licenţă drept, specializarea drept;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • cunoştinţe operare calculator: nivel de bază, dovedite cu documente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 februarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 15 februarie 2018, ora 14.00 – proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, telefon 0245/611.222, interior 117, e-mail resurseumane.primariatgv@gmail.com.

Apply for this Job