Consilier asistent – Primăria Municipiului TârgovișteConsilier asistent

Primăria Municipiului Târgoviște

28 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Târgoviște, Județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante (până la data de 20.12.2018) de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Direcţiei Managementul Proiectelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii, stabilite conform H.G. nr. 140/2017, astfel:
  • domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, ramurile de ştiinţă:
   • inginerie civilă;
   • inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management;
   • inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
  • domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramurile de ştiinţă:
   • ştiinţe juridice;
   • ştiinţe economice;
   • ştiinţe administrative.
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 13 septembrie 2017, ora 14.00 – proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Târgoviște din Târgoviște, str. Revoluției nr. 1-3, Județul Dâmbovița, telefon 0245/611.222, interior 117.

Apply for this Job