Consilier asistent – Primăria Municipiului BacăuConsilier asistent

Primăria Municipiului Bacău

8 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Tehnic Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă Jurată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniu fundamental – ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă – inginerie civilă, domeniu de licenţă inginerie civilă;
  • vechime minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • nivel mediu de utilizare a calculatorului;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 februarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 14 februarie 2018: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Bacău din Bacău, str. Mărășești nr. 6, Județul Bacău, telefon 0234/581.849.

Apply for this Job