Consilier asistent – Primăria Comunei Tetoiu, județul VâlceaConsilier asistent

Primăria Comunei Tetoiu, județul Vâlcea

22 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Tetoiu, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Achiziții Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic sau administrativ;
  • cunoștințe de operare/programare calculator (necesitate și nivel): nivel bază, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective emise în condițiile legii potrivit nivelului solicitat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 03 aprilie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 05 aprilie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Tetoiu, județul Vâlcea, telefon 0250.867.902, e-mail: primariatetoiu@yahoo.com.

Apply for this Job