Consilier asistent (3 posturi) – Primăria Comunei CornetuConsilier asistent (3 posturi)

Primăria Comunei Cornetu

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Cornetu, Judeţ Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

• 2 posturi consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Autoritate Tutelara, Relații cu Publicul, Secretariat, Arhivă. Registratură:
• 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Cadastru, Registrul Agricol, Fond Funciar, Evidența Proprietății, Retrocedări.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier clasai,grad profesional asistent – Compartiment Autoritate Tutelară, Relații cu Publicul, Secretariat, Arhivă, Registratură:
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științele economice sau asistență socială;
  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.
 • Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Cadastru, Registrul Agricol, Fond Funciar, Evidența Proprietății, Retrocedări:
  studii universitare de licență absolvite cu diplomă respectiv, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în agronomie sau inginerie geodezică;
  vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 februarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 28 februarie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Cornetu, Judeţ Ilfov, telefon 021/468.92.20.

Apply for this Job