Consilier asistent – Primăria Comunei Beceni, Judeţul BuzăuConsilier asistent

Primăria Comunei Beceni, Judeţul Buzău

29 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Beceni, Judeţul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane, Achiziții, Urbanism, Relații Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • cunoștințe operare PC, dovedite cu certificat/atestat/diplomă;
  • absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate de instituții publice cu atribuții în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 02 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Beceni, Judeţul Buzău, telefon 0238/528.631.

Apply for this Job