Consilier asistent – Poliția Locală a Municipiului Piatra-Neamț, Județul NeamțConsilier asistent

Poliția Locală a Municipiului Piatra-Neamț, Județul Neamț

9 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Poliția Locală a Municipiului Piatra-Neamț, Județul Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent, pentru activitatea de achiziție publică din cadrul Compartimentului Contabilitate, Achiziții Publice și Logistică, Birou Administrație și Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – minimum 1 an;
  • curs de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor publice;
  • cunoștințe operare PC – nivel mediu – dovedite prin documente emise în condițiile legii;
  • să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 iunie 2019, ora 10:00: proba de cunoștințe operare PC – eliminatorie;
  • 11 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Poliției Locale Piatra-Neamț, Județul Neamț, din Srada  Viforului, nr. 14, bl. D1, parter, telefon 0233/231.300.

Apply for this Job