Consilier asistent – Direcția pentru Agricultură Județeană MehedințiConsilier asistent

Direcția pentru Agricultură Județeană Mehedinți

11 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

RECTIFICARE conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, nr. 716 din 24 iunie 2019,

La Monitorul Oficial al României. Partea a III-a, nr. 652 din 11 iunie 2019. la anunțul cu numărul de înregistrare 210.739 al Direcției pentru Agricultură Județeană Mehedinți, se face următoarea rectificare:

în loc de:

„Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să Îndeplinească următoarele condiții:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de ari. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile – științe inginerești – agronomie, horticultura, zootehnie, biotehnologie, inginerie mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.”

se va citi:

„Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile – științe inginerești – agronomie, horticultura, zootehnie, inginerie mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.”

Direcția pentru Agricultură Județeană Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Asistență Tehnică Zonală și RICA – Serviciul Implementarea Politicilor, Strategiilor în Agricultură și Industrie Alimentară, Consultanță Agricolă și Formare Profesională.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile științe inginerești – agronomie, horticultură, zootehnie, biotehnologie, inginerie mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2019, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 iulie 2019: ora 11.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, str. Crișan nr. 87, persoană de contact – Mihai Forica Rica, telefon 0252.326.023. 0252.315.409.

Apply for this Job