Consilier asistent – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului GiurgiuConsilier asistent

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică Indicatori Asistență Socială și Control Intern Managerial.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii: ştiinţe juridice, asistenţă socială, psihologie, științe administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 decembrie 2018, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor.
  • 19 decembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
  • 27 decembrie 2018, ora 12:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Giurgiu, Şos. Alexandriei nr. 7-9, telefon 0246.214.011 sau 0246.216.232, e-mail dgaspc@yahoo.com.

Apply for this Job