Consilier asistent – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului GalațiConsilier asistent

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galați

22 februarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment SSM şi PSI.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu o durată de 80 ore;
  • vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 martie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 27 martie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, telefon 0236.307.740, e-mail personal_das@primariagalati.ro.

Apply for this Job