Consilier asistent – Consiliul Județean Sălaj


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier asistent

Consiliul Județean Sălaj

3 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Structurii arhitectului şef.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă a Facultăţii de arhitectură şi urbanism, specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului sau Facultatea de geografie, specializarea planificare teritorială.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 martie 2017, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 03 aprilie 2017, proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Sălaj din Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, Județul Sălaj, telefon 0260/614.120.

Apply for this Job