Consilier asistent – Agenţia Naţională pentru Protecţia MediuluiConsilier asistent

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

4 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Birou Protecţie Sol şi Subsol – Direcţia Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, din cadrul aparatului propriu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti;
  • o limbă de circulaţie internaţională – citit, scris, vorbit (nivel mediu);
  • cunoştinţe operare şi utilizare a sistemelor de calcul (PC-uri): Word, Excel, baze de date, Surfer, Corel Draw, Autocad, Acces;
  • vechime în specialitatea studiilor -1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 iulie 2017: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 17 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi la numerele de telefon (021)207.11.01, (021)207.11.53.

Apply for this Job