Consilier asistent – Primăria Oraşului Baia de ArieşConsilier asistent

Primăria Oraşului Baia de Arieş

28 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Baia de Arieş, cu sediul în Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1, judeţul Alba, organizează concurs, conform Legii nr. 188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de consilier, clasa I, grad profesional, asistent în cadrul Biroului Tehnic, Programe Proiecte, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului Public şi Privat, Achiziţii publice, Compartimentul Aehiziţii Publice, 1 (un) post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea drept, economice sau tehnice;
  • vechime -1 an vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 01 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • 03 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1. judeţul Alba. Compartimentul Resurse Umane, persoană de contact Harda Nicolae, consilier, tel. 0258.775.002, fax 0258.775.900.

Apply for this Job