Consilier asistent – Agenția pentru Plăti și Intervenție pentru Agricultura - Centrul Județean ArgeșConsilier asistent

Agenția pentru Plăti și Intervenție pentru Agricultura – Centrul Județean Argeș

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția pentru Plăti și Intervenție pentru Agricultura – Centrul Județean Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de consilier asistent din cadrul Centrului Local Câmpulung.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti; ştiinţe sociale cu ramura de ştiinţe: ştiinţe economice; ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative.
  • cunoştinţe operare PC: nivel mediu, dovedite cu certificat/diplomă de atestare, inclusiv foaie matricolă; în situaţia în care candidaţi nu fac dovada atestării acestora cu certificat/diplomă de atestare, inclusiv foaie matricolă, cunoştinţele de operare PC vor fi testate in cadrul etapelor de concurs conform prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, art. 46, alin.1.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 17 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Argeș, cu sediul în Pitești, Str. Armand Călinescu, nr. 44, telefon 0248/210.536, interior 105, 106.

Apply for this Job