Consilier asistent – Primăria Comunei Valea LungăConsilier asistent

Primăria Comunei Valea Lungă

21 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Valea Lungă, Județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent, compartiment agricol.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii necesare – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie geodezică, ingineria resurselor vegetale şi animale, ingineria mediului, conform H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 septembrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 26 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Dâmbovița, telefon 0245/661.509.

Apply for this Job