Consilier asistent – Casa de Asigurări de Sănătate CovasnaConsilier asistent

Casa de Asigurări de Sănătate Covasna

1 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, cu sediul în municipiul Sfăntu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, judeţul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Tehnologia Informaţiei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
  • domeniul fundamental: matematică şi ştiinţe ale naturii; ramura: matematică; specializarea – matematică informatică;
  • domeniul fundamental: ştiinţe sociale; ramura: ştiinţe economice; specializarea – contabilitate şi informatică de gestiune;
  • domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti; ramura – ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018, ora 17:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 decembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa de Asigurări de Sănătate Covasna, cu sediul în municipiul Sfăntu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 2, judeţul Covasna, telefon 0267,352.970. fax 0267.352.971.

Apply for this Job