Consilier (9 posturi) – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale ProtejateConsilier (9 posturi)

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

20 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III a Nr.1143/07.08.2017, se face următoarea rectificare, astfel încât :

în loc de :

• 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Evaluare şi Monitorizare Contracte. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau juridice;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite minimum 9 ani.

se va citi :

• 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Evaluare şi Monitorizare Contracte. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe sociale;
  • vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani“

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

• 3 posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Evaluare şi Monitorizare Contracte.
• 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern.
• 1 post de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului baze de date şi IT.
• 1 post de consilier juridic superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic.
• 3 posturi de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• 3 posturi de consilier, clasa I. grad profesional superior din cadrul Biroului Evaluare şi Monitorizare Contracte. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau juridice;
vechimea in specialitatea studiilor absolvite minimum 9 ani.

• 1 post de auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe administrative sau ştiinţe economice;
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani.

• 1 post de consilier superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului baze de date şi IT. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe inginereşti sau matematică şi ştiinţele naturii: informatică;
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani.

• 1 post de consilier juridic superior, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice,
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani.

• 3 posturi de consilier superior, clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabil. Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
vechimea în specialitatea studiilor absolvite – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 septembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Mediului, Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sector 5.
Condiţiile de desfăşurare, condiţiile de participare, bibliografia, orele de desfăşurare ale concursurilor precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei organizatoare şi pe site-ul www.mmediu.ro.
Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 021/ 408.95.34/ int. 9534.

Apply for this Job