Consilier (4 posturi) – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Judeţean SuceavaConsilier (4 posturi)

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată/nedeterminată a funcțiilor publice de execuție temporar vacante/vacante, după cum urmează:

 • funcţii publice, teritoriale, de execuţie, temporar vacante de:
  • consilier, grad profesional principal la Centrul Local A.P.I A Suceava;
  • consilier, grad profesional superior la Serviciul Măsuri Specifice – Centrul Judeţean A.P.I.A. Suceava;
 • funcţii publice, teritoriale, de execuţie, vacante de:
  • consilier, grad profesional debutant la Centrul Local A.P.I.A. Suceava;
  • consilier, grad profesional asistent la Centrul Local A.P.I.A. Vatra Dornei.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii fundamentale;
  • ştiinţe inginereşti: ramura de ştiinţă-ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă agronomie, ramura de ştiinţă-ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă – calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializările: calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă-ştiinţe administrative, domeniul de licenţă-ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică, ramura de ştiinţă-ştiinţe economice, domeniul de licenţă-administrarea afacerilor, specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor, domeniul de licenţă-contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, domeniul de licenţă-economie, specializarea economie şi comunicarea economică în afaceri, domeniul de licenţă-economie şi afaceri internaţionale, specializarea afaceri internaţionale;
  • vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii fundamentale:
  • ştiinţe inginereşti: ramura de ştiinţă-ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă agronomie, ramura de ştiinţă-ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă – calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializările: calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă-ştiinţe administrative, domeniul de licenţă-ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică, ramura de ştiinţă-ştiinţe economice, domeniul de licenţă-administrarea afacerilor, specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor, domeniul de licenţă-contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, domeniul de licenţă-economie, specializarea economie şi comunicarea economică în afaceri, domeniul de licenţă-economie şi afaceri internaţionale, specializarea afaceri internaţionale.
  • vechime minimă – 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii fundamentale:
  • ştiinţe inginereşti: ramura de ştiinţă-ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă agronomie, ramura de ştiinţă-ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă – calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializările: calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă-ştiinţe administrative, domeniul de licenţă-ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică, ram ura de ştiinţă-ştiinţe economice, domeniul de licenţă-administrarea afacerilor, specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor, domeniul de licenţă-contabilitate, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune, domeniul de licenţă-economie, specializarea economie şi comunicarea economică în afaceri, domeniul de licenţă-economie şi afaceri internaţionale, specializarea afaceri internaţionale;
  • vechime minimă – 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii fundamentale;
  • ştiinţe inginereşti: ramura de ştiinţă-ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă agronomie, ramura de ştiinţă-ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, domeniul de licenţă – calculatoare şi tehnologia informaţiei, specializările: calculatoare şi tehnologia informaţiei;
  • ştiinţe sociale: ramura de ştiinţă-ştiinţe economice, domeniul economie, specializarea economie generală, ramura de ştiinţă-ştiinţe administrative, domeniul de licenţă-ştiinţe administrative, specializarea administraţie publică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2017, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean Suceava al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Suceava, din Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 3, Mun. Suceava, telefon 0230/511.047, 0230/511048, interior 13.

Apply for this Job