Consilier (9 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială PantelimonConsilier (9 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon, județul Ilfov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul Beneficii Sociale
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant – 2 posturi:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Serviciul Protecţia Persoanelor cu Handicap:
  • consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 9 ani.
 • Biroul Persoane Vârstnice
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant -1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Compartimentul Proiecte şi Dezvoltarea Serviciilor Sociale
  • consilier, clasa I, grad profesional superior -1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea drept;
   • vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 9 ani.
 • Serviciul Juridic, Resurse Umane şi Arhivă
  • consilier, clasa I. grad profesional superior -1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea drept, ştiinţe juridice;
   • vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 9 ani.
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant -1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
 • Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură
  • consilier, clasa I, grad profesional principal -1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă;
   • vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 5 ani.
 • Serviciul Financiar – Contabilitate şi Buget
  • consilier, clasa I. grad profesional superior – 1 post:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea ştiinţelor economice, specializarea contabilitate;
   • vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare exercitării funcţiei publice, de minimum 9 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 august 2017, ora 13.00: proba scrisă – la sediul Primăriei Oraşului Pantelimon din oraşul Pantelimon. str. Sfântul Gheorghe nr. 32. judeţul Ilfov;
 • 24 august 2017, ora 13.00: proba interviu – la sediul Direcţiei Asistenţă Socială Pantelimon din oraşul Pantelimon. str. Sfântul Gheorghe nr. 32, judeţul Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Asistenţă Socială Pantelimon din oraşul Pantelimon. str. Sfântul Gheorghe nr. 32, judeţul Ilfov, telefon 021/350.24.42/021/301.70.01, interior 207, email: resurse.umane@primariapantelimon.ro.

Apply for this Job