Consilier (7 posturi) – Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier (7 posturi)

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.

6 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Logistică, Biroul Logistică, Patrimoniu și Parc Auto – Direcția Economică și Administrativ – I.S.C. (2 posturi);
  2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Patrimoniu, Biroul Logistică, Patrimoniu și Parc Auto – Direcția Economică și Administrativ – I.S.C.;
  3. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Control Financiar Preventiv – Direcția Economică și Administrativ – I.S.C.;
  4. consilier, clasa I, grad profesional asistent – I.J.C. Galați – Compartimentul Economic – Administrativ;
  5. consilier, clasa I, grad profesional asistent – I.J.C. Harghita – Compartimentul Economic – Administrativ;
  6. consilier, clasa I, grad profesional superior – I.J.C. Sibiu – Compartimentul Economic – Administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • 12 aprilie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, din Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, etajul 5, camera 3, telefon 021.318.17.00 interior 109.

Apply for this Job