Consilier (6 posturi) – Primăria Municipiului VasluiConsilier (6 posturi)

Primăria Municipiului Vaslui

18 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcţia de Gospodărie Urbană – Compartiment Mediu. Peisagistică, Mobilier Urban, Şcoli, Asociaţii de Proprietari;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii;
 3. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii;
 4. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii;
 5. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii;
 6. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism – Serviciul Urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcţia de Gospodărie Urbană – Compartiment Mediu. Peisagistică, Mobilier Urban, Şcoli, Asociaţii de Proprietari:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor; specializările: căi ferate drumuri şi poduri, construcţii civile, industriale şi agricole, inginerie civilă şi instalaţii pentru construcţii;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă; specializarea construcții civile, industriale și agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă; specializarea căi ferate, drumuri și poduri;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineria instalațiilor, specializarea – instalații pentru construcții;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Investiţii şi Supraveghere Video – Birou Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă; specializarea construcții civile, industriale și agricole.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism – Serviciul Urbanism:
  •  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă; specializarea construcții civile, industriale și agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 noiembrie 2018, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 22 noiembrie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Spiru Haretnr. 2, telefon 0235/310.999, interior 161.

Apply for this Job