Consilier (5 posturi) – Primăria Municipiului VasluiConsilier (5 posturi)

Primăria Municipiului Vaslui

13 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, astfel:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Management Proiecte – Compartiment Management Proiecte;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcția de Gospodărie Urbană – Compartiment Mediu, Peisagistică, Mobilier Urban, Școli, Asociații de Proprietari;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Investiții și Supraveghere Video – Biroul Investiții;
 4. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Supraveghere Video – Biroul Investiții;
 5. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Investiții și Supraveghere Video, Biroul Investiții.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Management Proiecte – Compartiment Management Proiecte:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie energetică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcția de Gospodărie Urbană – Compartiment Mediu, Peisagistică, Mobilier Urban, Școli, Asociații de Proprietari:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalațiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Investiții și Supraveghere Video – Biroul Investiții:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalațiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Investiții și Supraveghere Video – Biroul Investiții:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalațiilor;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Investiții și Supraveghere Video, Biroul Investiții:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, ingineria instalațiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2019, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 11 aprilie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada Spiru Haretnr. 2, telefon 0235/310.999, interior 161, e-mail resurseumane@primariavaslui.ro.

Apply for this Job