Consilier (5 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier (5 posturi)

Primăria Municipiului Arad

16 mai 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul Societăți Comerciale:
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent;
 • Serviciul Autorizări Construcţii:
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (2 posturi);
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal;
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Serviciul Societăți Comerciale
  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – domeniul fundamental de ierarhizare: Științe Sociale – ramura de știință: Științe Juridice – domeniul de licență: Drept – conform H.G.R. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • Serviciul Autorizări Construcţii
  • consilier, clasa I, gradul profesional superior (2 posturi):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:
   • domeniul fundamental de ierarhizare: Științe inginerești: ramura de știință: Inginerie civilă sau ramura de știință: Inginerie electrică, electronică și telecomunicații – domeniul de licență: Inginerie electrică sau Inginerie energetică sau ramura de știință: Inginerie geologică, mine, petrol și gaze – domeniul de licență: Inginerie geologică sau Inginerie geodezică sau
   • domeniul fundamental de ierarhizare: Științe umaniste și arte: ramura de știință: Arhitectură și urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional principal:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:
   • domeniul fundamental de ierarhizare: Științe inginerești: ramura de știință: Inginerie civilă sau ramura de știință: Inginerie electrică, electronică și telecomunicații – domeniul de licență: Inginerie electrică sau Inginerie energetică sau ramura de știință: Inginerie geologică, mine, petrol și gaze – domeniul de licență: Inginerie geologică sau Inginerie geodezică sau
   • domeniul fundamental de ierarhizare: Științe umaniste și arte: ramura de știință: Arhitectură și urbanism;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
  • consilier, clasa I, gradul profesional debutant:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:
   • domeniul fundamental de ierarhizare: Științe inginerești – ramura de știință: Inginerie civilă sau
   • domeniul fundamental de ierarhizare: Științe umaniste și arte – ramura de știință: Arhitectură și urbanism.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162, e-mail pma@primariaarad.ro.

descarca: r_14iunie2018_SSocComerciale_SAutorizariConstructii_anunt.pdf 445KB PDF

Apply for this Job