Consilier (5 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială AradConsilier (5 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială Arad

30 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment juridic
 2. consilier – clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Autoritate tutelară
 3. consilier juridic – clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice
 4. consilier – clasa I, grad profesional debutant la  Serviciul Prestaţii sociale
 5. consilier – clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Prestaţii sociale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment juridic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în studii juridice, respectiv specializarea drept,
  • vechime un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier – clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Autoritate tutelară:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre domeniile: psihologie sau asistenţă socială,
  • vechime un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier juridic – clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în studii juridice, respectiv specializarea drept,
  • vechime un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
 • consilier – clasa I, grad profesional debutant la  Serviciul Prestaţii sociale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă licenţă sau echivalentă, în  domeniul asistenţă socială,
  • fără vechime în muncă.
 • consilier – clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Prestaţii sociale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre  domeniile: asistenţă socială sau ştiinţe juridice,
  • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Asistență Socială Arad, din Arad, Calea Radnei nr. 250, judeţul Arad, telefon 0257/220.212.

Apply for this Job