Consilier (5 posturi) – Autoritatea Națională Fitosanitară


Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.
Continuarea navigării implică acceptarea termenilor şi condiţiilor.Consilier (5 posturi)

Autoritatea Națională Fitosanitară

15 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea  Națională Fitosanitară organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Financiar-contabilitate;
  2. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior  – Compartimentul Juridic;
  3. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Resurse umane-administrativ;
  4. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Achiziții Publice;
  5. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Relații publice internaționale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 18 aprilie 2017: proba scrisă – la sediul Autoritații  Naționale Fitosanitare;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorității Naționale Fitosanitare, din Voluntari, Bd. Voluntari nr. 11, județul Ilfov, telefon 021/270.32.54.

Apply for this Job