Consilier (4 posturi) – Primăria Municipiului AradConsilier (4 posturi)

Primăria Municipiului Arad

8 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Agricol;
 2. consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Autorizări Construcţii
 3. consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Autorizări Construcţii (2 posturi).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Serviciul Agricol:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
   durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • domeniul fundamental – Științe biologice și biomedicale – ramura de știință – Medicină veterinară – domeniul de licență – Medicină veterinară – specializarea – Medicină veterinară, conform H.G. nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017/2018;
  • vechime în specialitate: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Autorizări Construcţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul fundamental – Ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţă – Inginerie civilă – domeniul de licenţă – Inginerie civilă, conform H.G. nr. 140/2017;
  • vechime în specialitate: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Autorizări Construcţii (2 posturi):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniul fundamental – Ştiinţe inginereşti – ramura de ştiinţă – Inginerie civilă – domeniul de licenţă – Inginerie civilă, conform H.G. nr. 140/2017;
  • vechime în specialitate: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Arad, Județul Arad, din b-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 8, telefon 0257/281.850, interior 162.

Apply for this Job