Consilier (4 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ClujConsilier (4 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

5 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori asistență socială, relații cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariat comisia pentru proiecția copilului și comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori asistență socială, relații cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariat comisia pentru protecția copilului și comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 3. consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul prevenire marginali zare sociala și integrare socio-profesională, evidență prestații sociale, compartiment incluziune socială;
 4. consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul managementul resurselor umane.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent cod COR 242201 (ID post 255817), 1 post la Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori asistență socială, relații cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariat comisia pentru proiecția copilului și comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental: științe sociale: ramura de știință: științe administrative; domeniul de licență: științe administrative; specializarea: administrație publică; în domeniul fundamental: științe umaniste și arte; ramura de știință: filologic; domeniul de licență: limbă și literatură; specializarea: filologie;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior cod COR 242201 (ID post 255723) 1 post la Serviciul managementul calității, strategii și programe, monitorizare servicii sociale, indicatori asistență socială, relații cu autoritățile locale și ONG-uri, secretariat comisia pentru protecția copilului și comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință: științe administrative; domeniul de licență: științe administrative; specializarea: administrație publică.
  • în domeniul fundamental: științe inginerești; ramura de știință: ingineria resurselor vegetale și animale; domeniul de licență: ingineria produselor alimentare; specializarea; ingineria produselor alimentare; tehnologia prelucrării produselor agricole;
  • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercităm funcției publice.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal cod COR 242201 (ID post 255802), 1 post la Serviciul prevenire marginali zare sociala și integrare socio-profesională, evidență prestații sociale, compartiment incluziune socială:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință: științe administrative; domeniul de licență: științe administrative; specializarea: administrație publica, în domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință; sociologie; domeniul de licență: sociologie; specializarea: sociologie;
  • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior cod COR 242201 (ID post 255806) -1 post la Serviciul managementul resurselor umane:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință: științe administrative; domeniul de licență: științe administrative; specializarea: administrație publică, în domeniul fundamental: științe sociale; ramura de știință: științe juridice; domeniul de licență; drept; specializarea: drept;
  • minimum 7 ani vechime m specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj din Cluj-Napoca, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 37-39, Județul Cluj, telefon 0264/420.146 sau 0264/420.147, interior 433, e-mail dgaspc.resurse@yahoo.com

 

descarca: ACFP_10.05.2019.pdf 840KB PDF

Apply for this Job