Consilier (4 posturi) – Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice BucureștiConsilier (4 posturi)

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice București

6 decembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, din cadrul Serviciului documentații de atribuire contracte de lucrări, Direcția de evaluare documentații de atribuire, Direcția generală control ex-ante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID 532694, 532696, 532697) – 3 posturi;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal (ID 532698).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID 532694,532696,532697) – 3 posturi:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal (ID 532698) – 1 post:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • perfecționări (specializări): în domeniul achizițiilor;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 ianuarie 2019, ora 11.00: probă suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației;
 • 07 decembrie 2018, ora 10:30: probă suplimentară de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine;
 • 14 ianuarie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, din Str. Piața Presei Libere nr. 1, Corp C1, etaj. 4, sector 1, București, telefon 0725.408.027, e-mail georgiana.popa@anap.gov.ro.

Apply for this Job