Consilier (3 posturi) – Primăria Oraşului Târgu Ocna, Județul BacăuConsilier (3 posturi)

Primăria Oraşului Târgu Ocna, Județul Bacău

6 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Oraşului Târgu Ocna, Județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat, Cadastru – Agricultură:
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent;
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant.
 • Biroul Achiziții Publice – Investiții, Relații Învățământ, Culte, ONG-uri:
  • consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier asistent/debutant – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Administrarea Domeniului Public și Privat, Cadastru – Agricultură:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licență: arhitectură sau urbanism și administrarea teritoriului sau proiectare și planificare urbană sau inginerie civilă – specializarea construcții civile industriale și agricole sau inginerie urbană și dezvoltare regională;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an – consilier, clasa I, grad profesional asistent;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesar – consilier, clasa I, grad profesional debutant.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Achiziții Publice – Investiții, Relații Învățământ, Culte, ONG-uri:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe juridice sau științe administrative sau științe economice sau științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este necesar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare privind documentele necesare pentru înscriere se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna, strada Trandafirilor nr. 1, Județul Bacău, telefon 0234/344.115, interior 104.

Apply for this Job