Consilier (3 posturi) – Instituţia Prefectului - Judeţul BrăilaConsilier (3 posturi)

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila

18 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment controlul legalității și a aplicării actelor normative;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment structura de securitate;
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Informatic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment controlul legalității și a aplicării actelor normative:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment structura de securitate:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Informatic:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
  • cunoștințe operare calculator – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 februarie 2019, ora 09:00: proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT – pentru postul de consilier superior din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine publică. Compartiment Informatic;
 • 20 februarie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obţine la sediul Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1, Compartimentul resurse umane şi salarizare, telefon 0239/693.900.

Apply for this Job