Consilier (3 posturi) – Inspecţia MunciiConsilier (3 posturi)

Inspecţia Muncii

18 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Inspecţia Muncii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Financiar – Contabilitate, Direcția Economică;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Financiar – Contabilitate, Direcția Economică;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice, Direcția Economică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior/principal din cadrul Biroului Financiar Contabilitate, Direcția Economică:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • cunoștințe de operare pe calculator – sunt necesare cunoștințe de operare pe calculator la nivel de bază, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 5 ani – consilier, clasa I, grad profesional principal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani – consilier, clasa I, grad superior.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Direcția Economică:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice sau juridice;
  • perfecționări (specializării) în domeniul achizițiilor publice;
  • cunoștințe de operare pe calculator – sunt necesare cunoștințe de operare pe calculator la nivel de bază, dovedite prin documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 mai 2019, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

 Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Inspecţiei Muncii, din str.Matei Voievod nr.14, etaj 3, camera 301, Sector 2, Bucureşti, telefon 021/302.70.82.

Apply for this Job