Consilier (3 posturi) – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor SălajConsilier (3 posturi)

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante după cum urmează:

 • consilier juridic, grad profesional superior – Compartiment Juridic şi Resurse Umane;
 • consilier, grad profesional asistent – Serviciul Catagrafie înregistrare Evaluare TRACES;
 • consilier, grad profesional superior – Serviciul Evidenţă Informatică şi Control Administrativ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier juridic, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • consilier, grad profesional asistent:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare şi specializarea controlul şi expertiza produselor alimentare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
 • consilier, grad profesional superior:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul medicină veterinară, specialitatea medicină veterinară;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj din Zalău, str. Tipografilor nr. 4, telefon 0260/612.124, interior 115.

Apply for this Job