Consilier (3 posturi) – Direcția pentru Cultură a Municipiului BucureștiConsilier (3 posturi)

Direcția pentru Cultură a Municipiului București

8 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția pentru Cultură a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad debutant in cadrul departamentului Monumente istorice și arheologie:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă, în domeniul: arhitectură, urbanism, științe inginerești specializarea peisagistică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este necesar;
  • abilități de comunicare cu instituțiile publice, alte organisme ale statului, spirit de echipă.
 • consilier, clasa I, grad superior în cadrul departamentului Financiar, cantabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă dc licență sau echivalentă, în domeniul: științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
  • abilități de comunicare cu instituțiile publice, alte organisme ale statului, spirit de echipa.
 • consilier, clasa I, grad superior în cadrul departamentului Patrimoniul cultural național mobil și imaterial:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: artă, istoria artei, științe umaniste;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
  • abilități de comunicare cu instituțiile publice, alte organisme ale statului, spirit de echipă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obține la Direcția pentru Cultura a Municipiului București, cu sediul în str. Sfântul Ștefan nr. 2, sectorul 2. județul București, telefon 021.323.26.11, e-mail resurseumane.dcpnmb@gmail.com.

Apply for this Job