Consilier (3 posturi) – Consiliul Județean BrașovConsilier (3 posturi)

Consiliul Județean Brașov

4 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Județean Brașov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul C.F.P.P. – Direcția Economică (2 posturi);
 2. consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul C.F.P.P. – Direcția Economică;
 3. consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Financiar – Contabilitate – Direcția Economică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în:
  • (RSI): științe economice. (DL): Contabilitate: (S) – Contabilitate și Informatică de Gestiune;
  • sau (RSI): științe economice. (DL): Economie: (S) – Economie Generală;
  • sau (RSI): științe economice. (DL): Finanțe: (S) – Finanțe și bănci;
  • sau (RSI): științe economice. (DL): Management: (S) – Management;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
  • minimum 9 ani – consilier superior;
  • minimum 5 ani – consilier principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 august 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Brașov din Brașov, bd. Eroilor nr. 5, Județul Brașov, telefon 0268/410.777, interior 181.

Apply for this Job