Consilier (3 posturi) – Consiliul Judeţean AradConsilier (3 posturi)

Consiliul Judeţean Arad

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, din cadrul Direcției Tehnice și Investiții, după cum urmează:

 1. consilier clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri al Direcţiei Tehnice Investiţii;
 2. consilier clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Direcţiei Tehnice Investiţii;
 3. consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Elaborare Avize şi Acorduri din cadrul Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri al Direcţiei Tehnice Investiţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri al Direcţiei Tehnice Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.
 • consilier clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat al Direcţiei Tehnice Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Elaborare Avize şi Acorduri din cadrul Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri al Direcţiei Tehnice Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 noiembrie 2018, ora 11.00: proba scrisă,
 • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Arad, din str. Corneliu Coposu, nr. 22, telefon 0357/731.129, e-mail consiliu@cjarad.ro.

Apply for this Job