Consilier (3 posturi) – Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Sebeş, județul AlbaConsilier (3 posturi)

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba

7 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice, ID post 206686;
  • consilier, clasai, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice, ID post 455887;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Investiţii Publice, ID post 455888.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: construcţii civile, industriale şi agricole, căi ferate, drumuri a poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice, inginerie civilă, instalaţii pentru construcții; îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală; construcții miniere; inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani – consilier, clasa I, grad profesional superior;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani – consilier, clasa I, grad profesional principal;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an – consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 26 martie 2019, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 08 aprilie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • 12 aprilie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Sebeş, județul Alba, telefon 0258.731.318, e-mail secretariat@primariasebes.ro.

descarca: anunt-20777-cu-fise-post.pdf 11.21MB PDF

Apply for this Job