Consilier (3 posturi) – Consiliul Judeţean AradConsilier (3 posturi)

Consiliul Judeţean Arad

10 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I. grad profesional superior, la Serviciul Buget al Direcţiei Economice – 1 post:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Venituri al Direcţiei Economice – 1 post;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Juridic Contencios Administrativ -1 post.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Buge! al Direcţiei Economice, sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani,
 • Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Venituri al Direcţiei Economice, sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.
 • Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Juridic Contencios Administrativ, sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă, ştiinţe juridice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 noiembrie 2017, orele 08.00 – 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 decembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Consiliul Judeţean Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, telefon 0357/731127 şi fax 0357/731277, email: consiliul@cjarad.ro.

Apply for this Job