Consilier (2 posturi) – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna CorodConsilier (2 posturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod

12 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod, Județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Financiar-contabil, Impozite şi Taxe Locale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor sau studii juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Birou Financiar-contabil, Impozite şi Taxe Locale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – știinţe economice/administrative sau juridice. (Rectificare conform M.O nr. 713/18.07.2018, partea a III-a)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2018: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 august 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • 17 august 2018, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corod, Județul Galați, tel. 0236/864.002.

Apply for this Job