Consilier (2 posturi) – Primăria Municipiului Deva, Județul HunedoaraConsilier (2 posturi)

Primăria Municipiului Deva, Județul Hunedoara

29 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Municipiului Deva, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului – Centrul de informare a cetăţenilor al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală;
 2. consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul – Compartimentului administraţie publică locală al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în: ştiinţe administrative sau ştiinţe ale comunicării sau ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 0 iulie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Deva din Deva, Piața Unirii nr. 4, Județul Hunedoara, telefon 0254/213.435, 0254/218.579, 0254/23.23.10, interior 112, e-mail: resurse.umane@primariadeva.ro.

Apply for this Job