Consilier (2 posturi) – Primăria Comunei Mintiu Gherlii, judeţul ClujConsilier (2 posturi)

Primăria Comunei Mintiu Gherlii, judeţul Cluj

15 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Mintiu Gherlii, judeţul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentului urbanism, amenajare teritorială, lucrări publice;
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentului administraţie publică locală, secretariat administrativ, stare civilă, autoritate tutelară, asistenţă socială, registru agricol, fond funciar, cadastru.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentului urbanism, amenajare teritorială, lucrări publice:
  • studii necesare ocupării funcţiei publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in unul din domeniile: arhitectură; urbanism; inginerie civilă – specializarea construcţii civile, industriale şi agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentului administraţie publică locală, secretariat administrativ, stare civilă, autoritate tutelară, asistenţă socială, registru agricol, fond funciar, cadastru:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Mintiu Gherlii, judeţul Cluj, telefon 0264/241.767, e-mail primariamintiu@gmail.com.

Apply for this Job